Werkwijze

Wij komen bij voorkeur bij u thuis om uw wensen voor  nieuwbouw, verbouw, onderhoud of renovatie met u te bespreken. We denken graag  met u mee om uw wensen zo optimaal mogelijk te kunnen realiseren. Ter plaatse nemen we de situatie op om een goed en compleet beeld te vormen.

Vervolgens ontvangt u van ons een offerte.

Als u akkoord gaat met deze offerte, ondertekent u deze en stuurt het retour. Hiermee geeft u ons opdracht tot het uitvoeren van de werkzaamheden.

In overleg met u starten wij met de uitvoering.

Ononderbroken bouw

Ons streven is om de werkzaamheden bij u onafgebroken te laten plaatsvinden. De opdracht wordt (zoveel mogelijk) in zijn geheel afgerond voordat wij naar een andere klant gaan.

(Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Recht bank te Alkmaar d.d. 26-03-2008.)

Wij maken gebruik van materialen met een hoge kwaliteit en materialen die een lange duurzaamheid garanderen, zoals F.S.C. hout.

 

Privacy Statement

We vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom hebben we ons Privacy Statement geschreven op welke manier we met uw persoonsgegevens omgaan. Klink op de link Privacy Statement of op het document Privacy Statement rechts van deze tekst om onze werkwijze te lezen.